Online Békéltetési Kérelem Generátor

Tisztelt Látogató!

Az alábbi űrlap segítségével online összeállítható egy kérelem, békéltető testületi eljárás lefolytatására!
Felhívjuk figyelmét, hogy ezen az oldalon megadott adatait nem rögzítjük, az adatokat csak a kérelem generálásához használjuk fel!

A kérelmező mint fogyasztó adatai:

     


A fogyasztó és a vállalkozás székhelye (tartózkodási helye, telephelye) belföldön, Magyarországon található:
     


1.1 - Vezetéknév: *
1.2 - Keresztnév: *
1.4 - Település neve: *
1.5 - Irányítószáma: *
1.6 - Közterület neve, típusa: *
1.7 - Házszám: *
1.8 - Emelet / ajtó:
A kézbesítést erre a címre kéri?
     
1.14 - Meghatalmazott/képviselő neve:
1.15 - Kapcsolattartáshoz telefonszám:
1.16 - Kapcsolattartáshoz e-mail cím:


A fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás adatai:

3.1 - Vállalkozas neve: *
3.2 - Vállalkozás adószáma:
3.4 - Vállalkozás székhelye / Település neve: *
3.5 - Irányítószáma: *
3.6 - Közterület neve: *
3.7 - Házszám: *
3.8 - Emelet / ajtó:
Másik cég is szerepel a vitás ügyben?
Felhívjuk figyelmét, hogy maximum 2 cég adható meg vitás félként, s amennyiben második céget is megnevez, az ezzel a céggel történt egyeztetés sikertelenségét bizonyító dokumentumokat is csatolnia kell majd, illetve mind a kettő vállalkozással szemben meg kell neveznie majd konkrét igényét.
     

5.1 - A fogyasztói panasz és az azt alátámasztó tények rövid leírása: *

5.2 - Csatolom azokat az okiratokat, illetve azok másolatát amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozom: *

5.3 - Csatolom továbbá a vállalkozásnak / vállalkozásoknak a Fgytv. 17/A. § (3) vagy (4) bekezdése, illetve a 17/B. § (5) bekezdése szerinti írásbeli nyilatkozatát arról, hogy panaszomat elutasította / elutasították: *

5.4 - A békéltető testület döntésére vonatkozó indítványom az 1. vállalkozással szemben: *
Írja le a vállalkozással szemben konkrét igényét, amelyet el szeretne érni a testület eljárásával. Azt a konkrét, pontosan meghatározott igényt kell feltüntetni, amelynek jogosságát a vállalkozás vitatja és ezért az ügyben a békéltető testület döntését kéri a fogyasztó.
5.5 - Pénzbeli igényem az 1. vállalkozással szemben:


5.8 - Csatolt dokumentumok darabszáma: *


5.9 - A békéltető testület illetékességére vonatkozó nyilatkozat: *
Kérem az Fgytv. 20. § (3) bekezdése alapján a eljárásának lefolytatását.