Hír olvasása

A webáruházaknak kötelező tájékoztatniuk a fogyasztókat egy sor információról!

2018-03-23 10:40:01

 

Olyan, az adott vásárlást is segítő információkat kell ugyanis már előzetesen megadni, mint például a fogyasztó által kiválasztott termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságai, de ugyanúgy a vállalkozás nevéről, székhelyének postai címéről és ha azzal rendelkezik, a telefonszámáról, telefaxszámáról és az elektronikus levelezési címéről is szükséges tájékoztatást adni.  

 

Tájékoztatni kell ugyancsak a fogyasztót a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatásnak az adóval megnövelt teljes összegéről, vagy pedig – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, úgy annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel.

 

Határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról is tájékoztatást kell adni, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Amennyiben az ilyen szerződés átalánydíjas, úgy azt kell tartalmaznia az előzetes tájékoztatásnak, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összege kiszámításának módjáról.

 

Fontos előírás ugyancsak, hogy a teljesítés egyes feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról is tájékoztatni kell a fogyasztót, csakúgy, mint a tizennégy napos, indokolás nélküli elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről. Meg kell adni előzetesen azt a nyilatkozat-mintát is, amely segítséget jelent a fogyasztó számára az indokolás nélküli elállási jog gyakorlásában.

 

Jelentős, hogy a fogyasztót tájékoztatni kell azokról a kivételekről is, amelyek esetében nem illeti meg a tizennégy napos indokolás nélküli elállási jog.

 

Ugyancsak az előzetes tájékoztatási kötelezettség (a fentiek és jelen pont is az EU-s webáruházak esetében érvényesül) körében szerepeltetni kell többek között a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettséget, de ugyanúgy ki kell térni például a békéltető testülethez való fordulás lehetőségére, amellett, hogy megadják például a fogyasztónak az érintett vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevét és székhelyének postai címét.

 

Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával.